KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Bc. Oliver Kovács

Konateľ

Mail: kovacs@profittsport.sk

Tel: +421 908 907 066

Ing. Tomáš Žaloudek

Konateľ

Mail: zaloudek@profittsport.sk

Tel: +421 903 893 123